2019 m. gruodžio 31 d., antradienis

CCCP tranzistorinių imtuvų UKV blokų perdarymas į FM


     Pirmiausia klausimas – kam to reikia?
 Ir atsakymų gali būti begalė:
-          tam, kad senas jaunystės laikų prietaisas prisikeltų naujam gyvenimui;
-          tam, kad visai nebūtina pirkti naują radiją mėgstamų radio stočių klausymui;
-          galiausiai tam, kad man labai patinka „kapstytis“ su lituokliu rankose....
   Taigi šis aprašymas apie mano patirtį bei pastebėjimuis UKV blokų perdaryme. Kokius kondensatorius keisti, kokių ritčių ir kiek apvijų reikia nuvynioti, galima rasti internete aprašymų kiek tik noris. Kiekvienam radijo imtuvui būna kitokie keičiamų detalių sąrašai. Šiame straipsnelyje analizuosiu UKV bloko УКВ-2-08С perdarymą ir suderinimą FM diapazonui. Šis blokas buvo naudojamas VEF 214, VEF 216, VEF 222. Gal dar ir kituose imtuvose, tačiau aš daugiau nesusidūriau.

Jo principinė schema:


Jei detaliau pažiūrėti, tai net ant oficialaus lapo pateikiama lentelė su skirtumais tarp VEF-222 ir VEF-221. VEF-221 jau gamykliškai buvo leidžiamas su FM diapazonu. Taigi pirmiausias darbas yra pakeisti kondensatorius. Tiesa, aš C15 lituoju 6,2pF. Kur kas randasi, matosi čia:    Lituojant naujus elementus reikia stengtis, kad kondensatorių kojytės liktų kuo trumpesnės. O dar svarbiau, kad ilituotas elementas stovėtų galimai stabiliai, nes nuo jų padėties kitų detalių atžvilgiu keisis suderinimas. Tai ypač liečia heterodino kontūro detales. Mūsų atveju tai bus L3 ritė bei detalės aplink ją. Prieš pradedant derinimo darbus būtina uždaryti apatinį dangtelį, nes jis yra arti litavimo takelių ir gana stipriai įtakoja į derinimą.
Jei detalės pakeistos be litavimo ir keięiamų elementų nominalo klaidų, įjungus imtuvą, bei pasukinėjus priėmimo rankenėlę tikrai kažkokią tai stotį sugausime. Dabar liko suderinti bloką teisingam darbui.

HETERODINO DERINIMAS

Pirmiausia išjungiame АПЧ (automatinis dažnio derinimas) ir БШН (betriukšmį bangų nustatymą). Tam, kaip taisyklė, yra išvesti atskiri mygtukai.
Viskas prasideda nuo heterodino dažnio juostos derinimo. FM diapazonas išsidėstęs tarp 87,5-108 MHz. Štai ir reikia „patupdyti“ šis dažnių ribas per visą rodyklės slankiojimo juostą, kuri randasi imtuvo priekinėje panelėje. Kaip taisyklė, 108 MHz bus kairėje , o 87,5 MHz dešinėje. Kaip tai padaryti? Yra keliatas metodikų. Man labiausiai patiko sekanti. Ją ir aprašysiu.
     Tam reikės bet kokio FM imtuvo kuris turi išorinę anteną ir skaitmeninį priimamo dažnio indikatorių, bei TV imtuvo priedelio prie kompiuterio bei instaliuotos HDSDR programos. Apie tai aš jau esu rašęs savo puslapyje NUORODA. Žinoma, imtuvo derinimui tiek daug nereikia – užtenka vien tik TV imtuvo bei jo pajungimo (sukonfiguravimo) su kompiuteriu. Gauname panašiai tokį vaizdelį:     Heterodino dažnis ekrane turi būti aukštesnis negu priimamos stoties per 10,7MHz. Tai yra, jei mes klausomės stotį 87,5 MHz dažniu, tai heterodinas dirba 98,2 MHz dažniu. O  jei mes klausomės stotį 108 MHz dažniu, tai heterodinas dirba 118,7 MHz dažniu. Na, manau aišku. Kad lengviau būtų derinimo metu šokinėti nuo vieno dažnio krašto iki kito, aš susivedu dažnius į Vartotojo dažnių lentelę. Ją galima surasti programos lange paspaudus „FreqMgr“ ikoną. Ten spaudžiam „User1“ ir susivedam norimus dažnius. Pas mane jie matosi dešiniajame kampe.
        Kai HDSDR programa paruošta darbui, statome TV SDR imtuvo antenytę (ji eina į TV tiunerio  komplektą) kuo arčiau derinamo bloko. Ir nustačius panašiai vidurį dažnių juostos (MIDI), pasukiojame bangų paieškos rankeną. Dažniausiai mes galim monitoriaus ekrane pamatyti „bėgantį spyglį“. Štai mes ir sugavom heterodino dažnio vietą. Jei pamatyti nepavyko, kiek pasukam kondensatorių C13 ar L3 ir bandom ieškoti vėl. Jei surasti nepavyko,  tai ieškokit litavimo klaidų.
    Gali būti ir tokia situacija, kad surasti galima ne vieną, o kelius „spyglius“. Tai yra prabėga vienas, o kiek pasukus bangų derinimo rankeną, atsiranda ir kitas. Tai dažniausiai aptinkama dažnių galuose. Štai mes ir suradome reikiamą dažnį bei jo harmonikas. O kaip atrinkti kuris „spyglys“ yra tikras? Tam ir yra reikalingas dar vienas imtuvas su skaitmeniniu ekranėliu. Heterodinas skleidžia gana stiprų spinduliavimą į eterį. Na, tokį, kuris sugeba pilnai juo užslopinti tame pačiame dažnyje gretimai veikiantį radio imtuvą. Tik reikia nepamiršti, kad heterodinas veikia plius 10,7 mHz. Štai pavyzdžiui, jūs savo derinamoje stotyje girdite „Lietuvos radijas“ transliaciją. Vilniuje ji yra 89,0 MHz dažnyje. Jei gretimai stovinti radija bus nustatyta 99,7MHz dažniu. Vilniuje tuo dažniu vyksta transliacija „European hit radio“. Ši stotis tiesiog prapuola. Jei kiek pasukiosit bangų derinimo rankeną, stotis vėl „atgyja“.
 Tęsiam toliau analizę pagal (kaip pavyzdžiui) nurodytus dažnius :
-          HDSDR programone nustatome dažnį 99,7MHz;
-          Papildomai pastatytame imtuve nustatome 99,7MHz;
-          Sukiojame derinamojo imtuvo bangų gaudymo rankeną kol prapuls transliacija iš papildomo imtuvo;
Vienas iš „spyglių“ bus kaip tik ties nustatytu HDSDR programoje dažniu.Mūsų pavyzdiniu atveju tai bus 99,7MHz.  Štai šis „spyglys“ ir yra tikrasis. Derinamasis imtuvas tuo metu transliuos stotį, esančią 89,0 MHz dažnyje. Aš tam tikslui pasijungiu ausines. Man taip aiškiau... Beliko šį „spyglį“ nuvaryti į kraštus. Tai yra, kai HDSDR yra nustatytas 118,7 MHz ir bangų derinimo rankena nusukta maksimaliai į kairę („0“ žymė) spyglys turi būti kaip tik ant žymos 118,7 MHz. O kai HDSDR yra nustatytas 98,2 MHz ir bangų derinimo rankena nusukta maksimaliai į dešinę („10“ žymė) spyglys turi būti kaip tik ant žymos 98,2 MHz.
-          Išstatome „spyglius“ kondensatoriaus C13, bei ritės L3 pagalba.
Pastebėjau, kad jei dažnio juosta telpa ir dar lieka vietos tarp Max ir Min , galima išplėsti mažinant ritės induktyvumą. Tai yra, jei heterodino ritėje L3 yra žalvarinė šerdis - įsukant ją gilyn, jei feritinė – išsukant. Kitaip tariant, sumažinam induktyvumą ir spyglio vietą derinam su kondensatoriu C13. Jei dar per siaura juosta – dar mažinam induktyvumą. Ir vėl kraštus statom su kondensatoriumi C13.
Jei juosta per plati, na, netalpa „spygliai“ į kraštus, tai didiname induktyvumą. Žalvarį- išsukam, o jei feritas – įsukam.
Šis metodas patogus tuo, kad iš karto pataikome į reikalingą (ne veidrodinę) heterodino dažnio juostą, labai greitai, vizualiai aiškiai ir tiksliai išstatome heterodino darbo juostą.
   Prirašiau daug. Tačiau tai gana paprasta. Pabandysiu išdėstyti labai lakoniškai:
-          Pakeičiame visas rastoje literatūroje nurodytas detales UKV bloke;
-          Įjungiam radio imtuvą ir bandome surasti kažkokią tai stotį;
-          Bandome ją surasti HDSDR programoje. Tai yra ieškome „spyglio“;
-          Šalia veikiančio imtuvo pagalba patikriname ar tai ne „veidrodžio spiglys“. Tai yra tikriname ar nutraukia transiaciją bangos, esančios 10,7 MHz aukščiau priimamos stoties transliavimo dažnio. Jei ne, tai ieškome kito „spyglio“;
-          Jei taip, tai belieka išdėstyti taip, kad esant bangų paieškos rankenai (žymos juostoje „ant 0“) ir HDSDR ant MAX dažnio „spiglys“ būtų ant MAX dažnio. Ir kad esant bangų paieškos rankenai (žymos juostoje „ant 10“) ir HDSDR ant MIN dažnio „spiglys būtų ant MIN dažnio. Tai pasiekiama sukiojant C13 bei L3. L3 įtakoja priimamų stočių tankį. Kuo L3 induktyvumas mažesnis, tuo stotys išsidėsto plačiau, o kuo didesnis – siauriau.
-          Paskutinis žingsnis kartojama keliatą kartų, kol pasiekiamas norimas rezultatas.
-          Jei rezultato pasiekti nepavyksta teks koreguoti kondensatorio C14 nominalus. Jis taip pat įtakoja stočių išsidėstymo tankį.

Keliaujam į sekantį etapą – AUKŠTO DAŽNIO KONTŪRO DERINIMAS

    Detektoriaus bloke (ДЧМ) gyvena mikroshema K174XA6. Tarp minusinio laido (korpuso) ir 14 kojos reikia prijungti multimetrą. Matuosime pastovią įtampą.


      Šis blokas kaip tik stovi mūsų analizuojamuose imtuvuose. Išpildymo schemų yra keliatas variantų, bet mikroschema K174XA6 būna visada. O mums ji ir reikalinga. Suradus gana stiprią stotį, multimetras rodys apie 2 voltus. Tolimesni derinimai vykdomi UKV bloke. 
Taigi derinimo eiga:
-          Surandame stotį galimai žemesniame diapazone. Vilniuje tai 87,8 MHz. Ritės L2 pagalba surandame maksimalius multimetro parodymus.
-          Surandame stotį galimai aukštesniame diapazone. Vilniuje tai 107,7 MHz. Kondensatoriaus C8 pagalba surandame maksimalius multimetro parodymus.
-          Kartojame paskutinius du žingsnius keliatą kartų;
-          Surandame stotį diapazono viduryje. Ritės L1 pagalba surandame maksimalius multimetro parodymus.
-          Kaip taisyklė, ritės L4 derinti nereikia. Na, jei kas ją iki jūsų jau „nusuko“ , derinama taip:  Surandame stotį diapazono viduryje. Ritės L4 pagalba surandame maksimalius multimetro parodymus.

     Galiu pasakyti, kad visai neblogai šis etapas suderinimas ir „iš klausos“. Tam aš būtinai pasijungiu ausines ir ieškau jau ne maksimaliai kraštuose esančių stočių, o stočių, kurios kraštuose priimamos silpnai. Na, galima, pavyzdiui, sustumti anteną, kad priimamos stoties signalas būtų pakankamai silpnas. Tada sukiojame auksčiau išvardintus elementus ieškant maksimalaus garso stiprumo.

Štai ir visa „meliodija“. Patikėkit, per tą laiką kol aš rašiau, galėčiau taip porą imtuvų perderinti. Tai tikrai yra ne taip jau ir imlus darbas. Ypač, kai žinai ko ir kur ieškoti....

Sekmės visiems
LY5RJ, Rolandas Jauga
JAUGARO
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą